Misja i wizja

Akademia Piłkarska Polonii Bytom w zakresie swojej działalności przewiduje:

  • Rolę edukatora wśród klubów piłkarskich na terytorium miasta Bytomia, poprzez utworzenie projektu „Polonia Conference”,
  • Nawiązanie bliskiej współpracy z klubami piłkarskimi na terytorium miasta Bytomia, ale także i w innych miastach w ramach programu partnerskiego,
  • Wraz z rozwojem infrastruktury otwarcie się na komercjalizację zajęć sportowych dla młodzieży, która jest niezbędna w ujęciu ekonomicznym Akademii,
  • Utworzenie programu dla najbardziej uzdolnionych zawodników, którzy objęci będą „ścieżką rozwoju”, która prowadzić będzie do dalszego rozwoju zawodnika, a co za tym idzie promocji do klubów z wyższych klas rozgrywkowych, dla Akademii oznaczać to będzie przychód z transferu, który jest niezbędny w ujęciu ekonomicznym,
  • Prowadzenie zajęć dla dziewczynek, a co za tym idzie utworzenie żeńskich klas sportowych w Szkołach Mistrzostwa Sportowego,
  • Rozwój branży e-sport. Otwarcie i prowadzenie klas e-sportowych przy zapewnieniu odpowiedniej infrastruktury,
  • Edukacje zawodników, a także ich rodziców w zakresie współzawodnictwa, budowania relacji i postawy fair play, żywienia, kontaktów z mediami itp,
  • Akademia Piłkarska Polonii Bytom jako produkt. Dokonując analizy procesów zarządzania Akademiami w Polsce w dalszym ciągu priorytet mają seniorskie drużyny piłkarskie, w związku z czym konkurencja w zakresie budowania promocji i wizerunku Akademii Piłkarskich jest stosunkowo niska, co otwiera szansę dla naszej Akademii, aby zaistnieć i wyróżnić się filozofią,
  • Akademia Piłkarska Polonii Bytom przy zbudowaniu odpowiedniego wizerunku, a także renomy certyfikowanej Akademii jest w stanie zbilansować swoją działalność poprzez zewnętrzne źródła dochodów w postaci: dofinansowania z PZPN poprzez system  certyfikacji, programy ministerialne, dochody z tytułu transferów, a także sponsoring,
  • Zawodnicy Akademii w ramach utworzonej „ścieżki rozwoju” stanowić będą o sile pierwszej drużyn seniorskiej Polonii Bytom,